Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-167191568 bewerkt.jpg

Banebrydende ruteoptimeringsløsning for både kommunale og kommercielle affaldsruter.

AES truck through landscape.jpg

Affaldshåndtering

AMCS gør det muligt for kunder i affalds- og genbrugsbranchen at opnå maksimal værdi fra deres tilgængelige budgetter ved at øge effektiviteten gennem ruteoptimering, container asset management og realtids overblik af afhentningsservicens status.

 

Affalds- og genvindingsbranchen

Forbedring af effektiviteten af affaldsindsamling og -transport

Forbedring af effektiviteten af affaldsindsamling og -transport

Indsamling og transport af affald er fuld af udfordringer; forskellige typer af indsamling og transport inden for eksempelvis erhvervsaffald og dagrenovation er præget af forskellige komplekse problemstillinger og behov. Derfor er det typen af affaldsindsamling/-transport, der afgør, hvilken planlægningstype, der er behov for: stamruteplanlægning, dynamisk ruteoptimering, ruteafvikling i realtid og re-planlægning af ruter eksempelvis.

Derudover afgør typen af affaldsindsamling/-transport, hvilken planlægningslogik, der skal ligge til grund for optimering og planlægning: ruter med lav eller høj tæthed, overlappende eller ikke-overlappende ruter, restriktioner for blanding af affald, miljøzoner, affaldspriser, restriktioner for deponeringssted, besøgsmønstre samt målinger og prognoser for fyldning.

AMCS Waste Planner

AMCS Waste Planner er det ideelle IT-system til planlægning og optimering af alle typer transport og indsamling inden for affaldsbranchen. Løsningen består af en række funktionaliteter, der kan konfigureres til at dække den individuelle kundes behov. Det betyder, at en kunde for eksempel kan vælge, om formålet med implementeringen skal være optimering af stamruter, eller om systemet skal udføre dynamisk planlægning og driftsafvikling.

Forskellige behov og krav til planlægning
Systemet har en kraftig motor, der håndterer optimering af stamruter, indsættelse af kunder og hasteordrer i eksisterende stamruter og daglig batch-baseret ruteoptimering. Dette er særdeles relevante for dagrenovation og erhvervsaffaldsruter.

Systemet håndterer også dynamisk og realtidsbaseret optimering, hvilket enten kan udføres som batch-planlægning eller løbende planlægning. For løbende planlægning gælder det, at systemet kontinuerligt vil ændre og re-optimere planer i takt med at ordrer modtages, udføre tidsbooking og prisberegninger for kunder og hasteordrer såvel som re-optimere ruter i realtid baseret på GPS og statusbeskeder fra mobilt system. Dette er særdeles relevante i forbindelse med selve driftsafviklingen af stamruter samt indsamling af erhvervsaffald som for eksempel maxicontainere.

Fordele at opnå

AMCS Waste Planner er et avanceret IT-system, der giver virksomheder mulighed for at effektivisere driftsafvikling af transport betydeligt og opnå store besparelser i transportomkostningerne.

  • Reduktion i antal kørte kilometre, køretid og CO2-udslip med 5-20 %
  • Reduktion på 5-15 % i antallet af køretøjer
  • Tydeligt forbedret kundeservicegrader; tæt på 100 % indfrielse af mulige servicegrader
  • Mellem 25 og 75 % mindre tid brugt på planlægning
  • Tid brugt på administrative opgaver reduceret med 30-60 %
  • Væsentligt forbedret kvalitet af ruter og medarbejdertilfredshed, samt fleksibel planlægning

Referencer

Gennem årene er funktionaliteten i AMCS Waste Planner blevet udviklet og forbedret baseret på omfattende branchespecifik viden, som AMCS har opnået gennem arbejdet med utallige kunder inden for affaldsbranchen. Disse referencer inkluderer virksomheder som: Sita, van Gansewinkel, Veolia, Ragn-Sells, Twente Milieu, AES, Returpack og Dansk Retursystem.

Yderligere information

Yderligere information om AMCSs branchespecifikke transportplanlægningsløsning udviklet til affaldsbranchen kan findes i den mere dybdegående brochure om AMCS Waste Planner.

 

Anmod om en demo