Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-1003767880 mirror.jpg

Mange års erfaring i branchen gør at AMCS har ekspertisen til at tilpasse løsningerne specifikt til byggebranchen for at imødekomme dine behov.

Byggematerialebranchen

Forbedring af effektiviteten inden for distribution og transport af byggematerialer

Års erfaring inden for området har givet AMCS ekspertisen til at målrette løsningen specielt til byggematerialebranchen.

For at imødekomme de unikke krav, der kendetegner branchen, indeholder AMCS’ avancerede system til transportoptimering en række særlige funktionalitet til de forskellige typer af byggematerialer: Færdigblandet beton, cement, tilslagsmaterialer, præfabrikerede produkter, metalprodukter eller andre byggematerialeprodukter.

Nedenfor ses eksempler på funktionalitet specielt til byggematerialebranchen, men AMCS tilbyder meget mere og vil med glæde give jer yderligere oplysninger om mulighederne inden for den specifikke type af distribution/transport af byggematerialer, som jeres virksomhed arbejder med.

Referencer

I årenes løb er funktionaliteten i AMCS’ løsning blevet udviklet på baggrund af omfattende branchespecifik viden, som AMCS har erhvervet fra kunder inden for branchen. Disse referencer inkluderer: Unicon, Aalborg Portland, AfriSam, Lafarge-Tarmac Cement og Lemvigh-Müller.

 

Udvalg af brancherelaterede funktionalitet 

Færdigblandet beton

 • Automatisk opdeling af salgsordrer i læs i henhold til køretøjets kapacitet
  Sikring af stabil leverancestrøm af læs under større leverancer (pendul-levering, tid mellem læs eller kubikmeter leveret per time)
  Planlægning på tværs af produktionssteder og deling af køretøjer
  Tildeling af læs til køretøjer i henhold til kvalifikationer, omkostningsprofiler og tilgængelighed
  Evne til at håndtere pumper, PUMI’er samt almindelige køretøjer i samme optimering
  Planlægning i forhold til opskrifter og fabrikkers produktionskapaciteter
  Identifikation af næste læs, som bør kvalitetssikres
  Eksekvering og re-optimering i realtid baseret på ordrejusteringer, hasteordrer og kommunikation i realtid med GPS-sporing, mobilsystem, udstyr i køretøj og status fra produktionssystem

Cement

 • Planlægning med flere silolokationer og flere lastehoveder per silo
  Evne til at planlægge lastning for køretøjer med flere rum per lastbil og trailer
  Evne til at planlægge både bulktransport og sækkedistribution i samme system
  Indregning af kundernes egne afhentninger i planen for at tage højde for siloers kapacitet
  Beslutningsstøtte til at omdirigere returmaterialer for at undgå dyr aflæsning samt advarsel om produktforurening af returlæs
  Omdirigering af læs undervejs til kunder, der oplever pludselige tørløb
  Overvågning af kunders lagre samt prognosticering og planlægning af næste cementlevering
  Live-overvågning af eksekvering og løbende re-optimering af planen i realtid
  Støtte til håndtering af vigtige operationelle undtagelser, såsom motorstop på køretøjer eller driftsstop på lastehoveder

Andre typer

Ydermere håndterer systemet problemfrit en omfattende liste af unikke krav inden for transport og distribution af metalprodukter, tilslagsmaterialer og præfabrikerede produkter. Disse krav omfatter følgende:

 • Håndtering af kompleks ordreplukning af metal- og præfabrikerede produkter direkte til lastbil på lagre
  Førlastning af produkter inden sættevogntrækkeren afhenter traileren
  Automatisk ordreoprettelse til samlet transport af tilslagsmaterialer, baseret på kundernes lagerbeholdninger og forbrugskurver
  Håndtering af lasterestriktioner for stenbrud, f.eks. begrænsninger på lasteudstyr, der skal anvendes til transport af tilslagsmaterialer
  Evne til at planlægge flerdagsture til levering og fri transport mellem lokationer
  Evne til at flytte produkter fra anhænger til køretøj undervejs

Væsentligste fordele

Det avancerede it-system gør det muligt for virksomheder at forbedre driftseffektiviteten betydeligt og opnå store besparelser på transportomkostninger.

 • En stigning på 15-25 % i antallet af leverede fuldlæs per køretøj (færdigblandet beton) og 10-20 % reduktion af kørte km for andre distributions-/transporttyper
  Reduktion på 5-10 % i antallet af køretøjer
  En synlig forbedring i kundeservice, herunder evnen til at overholde stramme tidsvinduer
  Mellem 30 og 75 % mindre tid brugt på planlægning og ressourcestyring
  30-60 % reduktion i tid brugt på registrering og opfølgning
  Markant stigning i medarbejdertilfredshed på grund af stressfri planlægning og ordremodtagelsesmiljø

Anmod om en demo