Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-179224461 bewerkt.jpg

AMCS kan hjælpe med at løse de komplekse distributions- og transportudfordringer inden for alle centrale områder af detailhandeltransport, herunder trunking, distribution og back-haul transport.

Detailbranchen

Forbedring af effektiviteten inden for detaildistribution og mellemtransport

AMCS Retail Planner er et førende standardsystem, udviklet specielt til producenter, grossister og detailhandlere, som distribuerer varer til detailbranchen og/eller slutkunder.

Systemet har et højt niveau af branchespecifik funktionalitet, der har til formål at løse komplekse distributions- og transportudfordringer inden for alle centrale områder af detailtransport, herunder mellemtransport, distribution og returlasttransport.

Systemet dækker hele planlægningsprocessen og strækker sig fra stamruteoptimering til eksekvering og re-optimering i realtid.

 • Udvalg af brancherelaterede funktionalitet

  • Stamruteoptimering baseret på frekvenser, besøgsmønstre samt sæsonudsving
   Konvertering af stamplaner til operationelle planer i takt med at forventede ordrer konverteres til reelle salgsordrer
   Daglig dynamisk ruteplanlægning baseret på dynamisk og ad hoc-ordretilgang
   Realtidsafvikling og -genberegning i takt med at der modtages ændringer fra for eksempel lagerstyringssystemet om endelige placeringer og mængdeændringer på grund af pakning, og fra mobilsystemer om ordrestatus, GPS, returvarer og lignende
   Planlægning med fleksible rumvægge i forbindelse med forskellige temperaturområder
   Valg af optimale lagre og multi-depot-besøg til køretøjer
   Evne til at optimere distribution, indgående transport, mellemtransport og returlasttransport i samme plan
   Håndtering af omlæsning og multi-ben-planlægning og mellemtransport
   Analyser af langsigtede logistiske strukturer (depoter, serviceniveau, osv.)

  Væsentligste fordele

  AMCS Retail Planner er et avanceret it-system, der gør det muligt for virksomheder at forbedre driftseffektiviteten betydeligt og opnå store besparelser på transportomkostninger.

  • Reduktion af CO2-udslip, antal kørte km og køretid på 5-20 %
   Reduktion i antallet af biler på 5-10 %
   En synlig forbedring i kundeservice, herunder næsten 100 % servicegrad
   Mellem 25 og 75 % mindre tid brugt på planlægning
   Reduktion i tid brugt på registrering og opfølgning på 30-60 %
   Væsentlig forbedret rutekvalitet og planlægningsfleksibilitet
   Mindre stressfyldt arbejdsmiljø og forbedret medarbejdertilfredshed

Anmod om en demo