Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-518096183.jpg

Transporttypen bestemmer kravene til planlægningslogikken, dvs. et ben i stedet for flere ben, transportformer, prognoser og måling, belastningsplanlægning mv.

iStock-489431048 bewerkt.jpg

Korn og foder

Forbedrer effektiviteten I disitribution 

iStock-185115399 bewerkt.jpg

Slagtedyr

Foder-, korn-, slagtedyr- og tømmerbrancherne

Forbedring af effektivitet i distribution inden for landbrug og skovbrug

Distributionen i land- og skovbrugssektorerne omfatter mange elementer og transporttyper: bulk, pakkede produkter, udstyr af forskellige størrelser, vanskeligt håndterbare træstammer med mere. Desuden omfatter nogle af transportopgaverne flere underruter og forskellige transportformer. Derfor bestemmer transporttypen kravene til planlægningens type, f.eks. planlægning af stamruter, dynamisk ruteoptimering, ruteafvikling og genplanlægning af ruter i realtid.

Desuden bestemmer transporttypen kravene til planlægningslogikken, for eksempel ét eller flere transportben, transportformer, prognoser og måling, læsseplanlægning m.m.

AMCS Route Planner og Fleet Planner

AMCS Route Planner og Fleet Planner er ideelle IT-systemer til planlægning og optimering af alle former for transport i land- og skovbrugssektorerne. Løsningerne består af forskellige elementer med funktionalitet, der kan konfigureres til at dække kundens helt særlige behov. Det betyder, at kunderne for eksempel kan vælge, at systemet kun implementeres til optimering af stamruter eller kun udfører dynamisk planlægning og afvikling.

Andre planlægningsbehov

AMCS Route Planner har effektive funktioner til optimering af stamruter, indsættelse af kunde- og ad hoc-ordrer i eksisterende stamruter og daglig, klyngebaseret ruteoptimering. Disse funktioner er særligt relevante til distribution af for eksempel varer og foder til en veldefineret gruppe af kunder og/eller udleveringssteder.

AMCS Fleet Planner understøtter også dynamiske og realtidsbaserede optimeringer, som kan udføres som forplanlægning eller inkrementel planlægning. Ved inkrementel planlægning ændrer og genoptimerer systemet løbende planerne, når der modtages ordrer. Derudover genberegnes ruterne i realtid baseret på GPS og statusmeddelelser fra et mobilsystem. Disse funktioner er særligt relevante for virksomheder med kunder, der har et svingende leveringsbehov. Det kan for eksempel være virksomheder, hvis leveringer baseres på prognoser for lagerværdier eller virksomheder med mange eksisterende kunder og mange nye kunder, alle med uforudsigelige ordrer.

Anmod om en demo