Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-522318699.jpg

Virksomheder med hjemmelevering har specifikke transportplanlægnings behov, f.eks. dynamisk ruteoptimering og dag-til-dag planlægning.

Hjemmelevering

Forbedring af transporteffektiviteten inden for hjemmelevering

Hjemmelevering er et vækstområde inden for transportbranchen, og det er der gode grunde tid. Forbrugerne vil spare tid og ønsker deres varer og service leveret ved døren, når det passer dem. Derfor har virksomheder, der arbejder inden for hjemmelevering, særlige behov til transportplanlægningen såsom dynamisk ruteoptimering og dag-til-dag-planlægning.

Ydermere bestemmer distributionstypen kravene til planlægningslogikken, for eksempel tildeling af tidsintervaller og tidsvinduer, læsseplanlægning m.m.

AMCS Route Planner og Fleet Planner

AMCS Route Planner og Fleet Planner er ideelle IT-systemer til planlægning og optimering af alle former for transport i forbindelse med hjemmelevering. Løsningerne består af forskellige elementer med funktionalitet, der kan konfigureres til at dække kundens helt særlige behov. For eksempel kan kunderne vælge, at systemet kun implementeres til planlægning og optimering af dag-til-dag-ruter eller kun udfører dynamisk planlægning og afvikling.

Andre planlægningsbehov

AMCS Route Planner er effektivt til optimering af stamruter, indsættelse af kunde- og ad hoc-ordrer i eksisterende stamruter og til daglig, klyngebaseret ruteoptimering. Disse funktioner er særligt relevante i forbindelse med distribution af ordrer til forbrugere, som bestiller varer regelmæssigt og ud fra besøgsmønstre, eller til virksomheder, der modtager ordrer, som kan leveres i klynger på et senere tidspunkt samme dag, næste dag, om to dage osv.

AMCS Fleet Planner understøtter også dynamiske og realtidsbaserede optimeringer, som kan udføres som inkrementel eller forplanlægning. Ved inkrementel planlægning ændrer og genberegner systemet løbende planerne, når der modtages ordrer. Systemet planlægger tidsintervaller og fastsætter priser for nye kunder og ad hoc-ordrer, og ruterne genoptimeres i realtid baseret på GPS og statusmeddelelser fra et mobilsystem. Dette er især relevante i situationer, hvor ordrer modtages til levering på ad hoc-basis og ofte med kort varsel. Derudover er det relevant i situationer, hvor der skal udføres en bestemt service i forbindelse med den faktiske levering, f.eks. levering af en vaskemaskine, hvor serviceteknikerens installation skal koordineres med leveringen.

Anmod om en demo