Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-475501128 bewerkt.jpg

Post, kurér og medier

Løsninger til effektiv styring af operationer til post-, kurer- og mediebrancherne

Postbranchen

Forbedring af effektiviteten inden for postdistribution og afhentning/levering af pakker

Distribution, afhentning/levering og mellemtransport mellem terminaler i post- og kurerbranchen er forbundet med store udfordringer, og de forskellige transporttyper såsom pakkeafhentning og -levering, mellemtransport i netværk og distribution via postbud er krævende på hver deres måde.

Således bestemmer transporttypen kravene til planlægningens type, f.eks. stamruteplanlægning, netværksplanlægning, dynamisk ruteoptimering, ruteafvikling og genplanlægning af ruter i realtid. Desuden bestemmer transporttypen kravene til planlægningslogikken, f.eks. områder med forskellig befolkningstæthed, store ordremængder, valg af ressourcetyper, distrikter med ligeligt fordelt arbejdsbyrde, ad hoc-ordrer og ændringer i mængder tæt på og under afvikling, kapacitet på sorteringscentraler, transport med flere ben og komplekse strukturer med mange terminaler og sorteringscentraler.

AMCS Postal Planner
AMCS Postal Planner er fuldt ud i stand til planlægning og optimering af transportprocessen i hele netværket; distribution, afhentning/levering og mellemtransport mellem terminaler. Det avancerede standardsystem, AMCS Postal Planner, har mange branchespecifikke funktionaliteter, som kan konfigureres til at dække kundens specifikke behov.

Forskellige planlægningsbehov
Systemet har effektive funktioner til optimering af stamruter, indsættelse af kunde- og ad hoc-ordrer i eksisterende stamruter og til daglig, klyngebaseret ruteoptimering. Disse funktioner er særligt relevante for postdistribution via postbude.

Systemet understøtter også dynamiske og realtidsbaserede optimeringer, som kan udføres i klynger eller som inkrementel planlægning. Ved inkrementel planlægning ændrer og genberegner systemet løbende planerne, når der modtages ordrer. Systemet planlægger således tidsintervaller, fastsætter priser for nye kunder og ad hoc-ordrer, og genberegner ruterne i realtid baseret på GPS og statusmeddelelser fra et mobilsystem. Disse funktioner er især relevante i forbindelse med selve afviklingen, der er baseret på stamruter, og til virksomheder, der arbejder inden for mellemtransport samt kurer- og eksprestjenester.

Væsentligste fordele

 • Reduktion af CO2-udslip, antal kørte kilometer og køretid på 5-20 %
  Reduktion i antallet af biler på 5-10 %
  Markant forbedret kundeservice
  Mellem 25 og 75 % mindre tid brugt på transport- og ressourceplanlægning
  Reduktion i tid brugt på registrering og opfølgning på 30-60 %
  Betydeligt forbedret rutekvalitet, medarbejdertilfredshed og planlægningsfleksibilitet

Anmod om en demo