Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-621981186 bewerkt.jpg

Serviceteknikerbranchen

Systemet dækker hele planlægningsprocessen fra planlægning / optimering af periodiske serviceopgaver til hurtig og ad hoc-ordreoprettelse i eksisterende planer, samt til realtidsplanlægning, optimering, udførelse og re-optimering.

Serviceteknikerbranchen

Forbedring af effektiviteten inden for transport i forbindelse med serviceteknikere

AMCS Service Planner er et avanceret optimeringssystem med et betydeligt antal branchespecifikke funktioner til branchen for serviceteknikere.

Med de omfattende konfigurationsmuligheder kan AMCS Service Planner opfylde kravene inden for branchen for serviceteknikere. Systemet dækker hele planlægningsprocessen fra planlægning og optimering af periodiske serviceopgaver til indsættelse af hasteordrer og ad hoc-ordrer i eksisterende planer og endda realtidsbaseret planlægning, optimering, afvikling og genberegning.

Udvalg af brancherelaterede funktioner:

 • Planlægning og optimering af faste, periodiske opgaver med fleksibelt valg af servicedag
  Øjeblikkelig indsættelse af ad hoc-opgaver og hasteopgaver i en eksisterende plan
  Indsættelse af kundebookinger via callcenter i den eksisterende plan, både på samme dag og fremtidige datoer
  Planlægning med afhængighed af underopgaver, f.eks. når reservedele skal afhentes, før opgaven kan udføres, eller når én type tekniker skal udføre en opgave, før en anden tekniker kan udføre en bestemt opgave
  Transport af reservedele til depoter efter behov, enten med særligt dedikerede køretøjer eller via en servicetekniker
  Valg af den rigtige tekniker til opgaven: Omkostningsfunktion, der tildeler sanktioner for valg af teknikere, der er overkvalificeret til opgaverne
  Avanceret valg af den rigtige tekniker til opgaven: omkostningsfunktion, der planlægger i henhold til kørselsomkostninger og samtidig sikrer, at medarbejderen med den laveste kvalifikation blandt de kvalificerede medarbejdere vælges til opgaven
  Prioritering af ordrer ud fra kørselsomkostninger versus servicebehov (tidsvinduer og kundeprioritet)
  Mulighed for at planlægge baseret på “tvungne ordrer” med faste tidsvinduer og leveringsdage samt ordrer med længere tidshorisont, der kan udføres på et tidspunkt, som passer godt med de aktuelle ruter
  Webbaseret dialog til afgivelse af ordrer gennem kundeselvbetjening
  Mulighed for at prioritere serviceteknikeres sædvanlige distrikter men også tillade overlapning mellem distrikter, når der er behov for det

Væsentligste fordele

AMCS Service Planner er et avanceret IT-system, der gør det muligt for virksomheder at opnå betydelige forbedringer af driftseffektiviteten samt større besparelser på transportomkostningerne.

 • Bemærkelsesværdigt forbedret kundeserviceniveau, serviceopfyldelsesgrad tæt på 100 %
  Reduktion af CO2-udslip, antal kørte kilometer og køretid med 5-20 %
  5-10 % færre teknikerkøretøjer til samme mængde serviceopgaver
  Mellem 25 og 75 % mindre tid brugt på planlægning
  Reduktion i tid brugt på registrering og opfølgning på 30-60 %
  Betydeligt forbedret rutekvalitet og planlægningsfleksibilitet
  Mindre stressende arbejdsmiljø og øget medarbejdertilfredshed

Referencer

I årenes løb er funktionaliteten i AMCS Service Planner blevet udviklet på baggrund af omfattende branchespecifik viden, som AMCS har erhvervet gennem samarbejdet med vores kunder inden for branchen. Blandt referencerne er: Arbejdstilsynet, MicroFix, OBH-Gruppen, Neisa Danmark, Canon Business, ProAssist og Dansk Brand- og sikringsteknisk institut (DBI).

Anmod om en demo