Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-613036478 bewerkt.jpg

Realtidsplanlægning, transportoptimering og forsendelse af distributions- og indsamlingsruter inden for forskellige brancher.

iStock-486687134.jpg

Opnå en højere og mere agil effektivitet i krævende og dynamiske planlægningsmiljøer.

Fleet Planner

Til transportplanlægning, -optimering og -afvikling i realtid

AMCS Fleet Planner er AMCS’ standardløsning for planlægning, optimering og afvikling af distributions- og indsamlingsruter i realtid inden for forskellige brancher.

Dette brugervenlige system giver et komplet overblik over transporten og støtter planlæggeren med Gantt-diagrammer, ordrebanker, kørelister og digitale kort. Det er udstyret med en lang række manuelle og automatiske planlægningsfunktioner, som giver planlæggeren effektiv støtte i planlægningen og optimeringen af de daglige aktiviteter i forbindelse med indsamling og distribution.

Systemet er et effektivt værktøj til afvikling og realtidsoptimering af transporterne. Det hjælper virksomheder med at blive mere fleksible og effektive i meget krævende og dynamiske planlægningsmiljøer. Med AMCS Fleet Planner er det muligt at opnå væsentligt forbedrede serviceniveauer og markante omkostningsbesparelser på samme tid.

Væsentligste fordele

 • Reduktion i antal kørte kilometer, CO2-udledning og køretid på 5-20 %
  Reduktion i antallet af køretøjer på 5-10 %
  Reduktion i planlægningstid på 25-75 % ud over tid sparet på administration
  Betydeligt forbedret kundeservice og besøgsnøjagtighed
  Mobile løsninger og webportaler
 • AMCS Fleet Planner er et yderst avanceret system til transportoptimering herunder blandt andet følgende funktioner:

  • Planlægning over både lange perioder og korte perioder, helt ned til en enkelt dag, gennem gradvist opbyggede planer med løbende forbedringer af planen

   På selve dagen for driftsafvikling, kombineres den løbende planlægning med realtidsplanlægning, hvor AMCS Fleet Planner udveksler oplysninger med både ERP/ordresystemet og køretøjernes mobile systemer

   Under realtidsudvekslingen af data ændres planerne til historiske logs, hvori de detaljerede og præcise transportnøgletal registreres

   Ressourcefortegnelse med optimal fordeling af ressourcerne

   Styring af deponerings- eller affaldsplads, hvor omkostningerne af at laste varer ved terminaler og / eller bortskaffelsesomkostningerne er balanceret mod transportomkostningerne ved automatisk planlægning

   Automatiske prognoser (forecasts) hvorudfra det er muligt at beregne genopfyldningstidspunkt eller containerindsamlingstidspunkt

 • Hovedfunktioner

  • Gantt-diagram med oversigt over tilgængelige ressourcer, distributionsplaner, realtidsvisning af afviklingen, afviklede planer, indikatorer for rutestatus og udnyttelsesgrader, nøgletal m.m.
   Turlister, digitale vejkort og ordrebank
   Client/server-løsning
   Rullende forbedringsplanlægning
   Import og eksport af data til/fra alle typer af systemer i realtid
   Serviceorienteret arkitektur
   Kraftige planlægningsalgoritmer

Anmod om en demo