Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-613036478 bewerkt.jpg

Realtidsplanlægning, transportoptimering og forsendelse af distributions- og indsamlingsruter inden for forskellige brancher.

iStock-486687134.jpg

Opnå en højere og mere agil effektivitet i krævende og dynamiske planlægningsmiljøer.

Loading

Automatisk lastoptimering og stabling af gods på baggrund af ruteplaner

Med AMCS Loading-modulet kan brugerne udføre automatisk lastoptimering og planlægge stabling af gods ud fra de ruteplaner, der genereres af AMCS’ ruteplanlægningssystem. Således bliver det muligt at finde den bedste måde at pakke godset på, samtidig med at ordrerækkefølgen overholdes på den enkelte rute.

AMCS Loading er et integreret modul i AMCS’ planlægningssystemer. Ud fra data om lastbilens mål og målene på det bestilte gods laver 3D-lastplanlægningsalgoritmen en effektiv læsseplan. Herefter sendes læsseplanen til ERP/WMS-systemet.

Systemet præsenterer læsseplanen i 3D og har en brugervenlig grænseflade, der gør det let for planlæggeren at kontrollere og foretage manuelle ændringer af den foreslåede læsseplan i 3D. Planlæggeren kan for eksempel zoome ind på lastbilen, rotere den, rotere den enkelte kasse og tilføje/fjerne ordrer i lastplanlægningen.

Anmod om en demo