Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
Mobile workforce in cabin

Papirløs fremtid

Hjælper chauffører til en overlegen ydeevne.

Mobile Fat

Fuldt integreret, fed klient med planlægningsfunktionalitet

AMCS Mobile Fat er direkte sammenkoblet med AMCS’ planlægnings- og optimeringsløsninger. Vores planlægnings- og optimeringsløsninger indeholder avancerede, automatiske planlægningsalgoritmer, som hjælper med at håndtere et stort antal variabler og samtidig behandler store mængder af planlægningsdata hurtigt og præcist.

Kernefunktionen i AMC Mobile Fat er modtagelse af kørelister og ordredetaljer fra planlægningssystemet, og muligheden for at sende statusmeddelelser tilbage til systemet i takt med at stoppene på rutelisten gennemføres. Disse statusmeddelelser gør det muligt løbende at genberegne ruterne og informere kunderne om eventuelle ændringer af planen.

Oven på kernefunktionerne er der en række andre funktioner, der gør det muligt for brugeren at udfylde rapporter, at tage og tilgå billeder, at indhente underskrifter, at foretage scanninger, at opfange GPS-positioner og meget mere.

AMCS Mobile Fat er indbygget direkte i selve planlægningssystemet AMCS Fleet Planner. Derfor kræves der ingen integration, og de to systemdele deler den samme datamodel. Det betyder, at AMCS Mobile Fat kører på en mobilenhed med (sandsynligvis et indbygget) PC Windows-operativsystem. Hvis det centrale planlægningssystem konfigureres, gælder det således også øjeblikkeligt for den mobile klient.

På den måde bruger planlæggeren og chaufføren det samme system. Den eneste forskel er, at applikationen præsenteres på forskellige måder, og at chaufføren kun har adgang til begrænsede dele af systemet.

Fordelen er, at systemets avancerede planlægningsfunktionalitet kan anvendes fra den mobile enhed. Det betyder, at føreren (hvis denne har tilladelse) for eksempel har en lokal ordrebank med mulighed for at indsætte nye ordrer i rutelisten, optimere rækkefølgen og lignende. Derudover har applikationen gode funktioner inden for lokalintegration til avanceret køretøjsudstyr.

 • Hovedfunktioner

  • Afsendelse af daglige kørelister til mobil enhed
   Visning af liste og kort over planlagt rute og ordrer
   Visning af detaljerede kundeoplysninger, f.eks. bemærkninger om adgang, telefonnumre m.m.
   Ændring af stoppenes rækkefølge og statusændringer for turen og stoppet
   Planlægning og/eller ændring af ordrer undervejs
   Let tilføjelse af information til en ordre og registrering af underskrifter, fotos m.m.
   Registrering af GPS-position til statusændring og uforudsete hændelser
   Afsendelse af meddelelser og dokumenter til og fra chaufførens tablet/smartphone i realtid
   Genberegning af ruter, så man kan tage højde for uforudsete hændelser og forsinkelser
   Lagring af statusmeddelelser til leveringsdokumentation
   Adgang til lokal ordrebank, indsættelse af nye ordrer på rutelisten, optimering af rækkefølge m.m.
   Lokalintegration til avanceret køretøjsudstyr

Væsentlige fordele

 • Reduktion af antal kørte kilometer, køretid og antal lastbiler
  Højere og stabile serviceniveauer
  Mere nøjagtige leveringer
  Nem planlægning for kontorpersonalet
  Bedre informationsflow til lastbilerne

Anmod om en demo