Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-617862870.jpg

Med ruteoptimering kan du opnå 5-25% reduktion i antal af køretøjer og/eller chauffør skift

iStock-584204444 routing.jpg

Med mere end 30 års erfaring anvendes vores løsninger af branchers førende virksomheder.

Geocoding

Til automatisk geokodning, datarensning, søgning efter adresser og verificering af positioner

AMCS Geocoding-modulet indeholder nogle fremragende og avancerede geokodningsalgoritmer til automatisk geokodning af adressedata. Ud fra adressedata positionerer modulet automatisk ordrer og kunder geografisk gennem tildeling af X- og Y-koordinater. Desuden viser modulet en rapport over geokodningens kvalitet. Det gør brugeren i stand til at kontrollere positioner og/eller ændre foreslåede positioner ved at ændre adressens stavemåde eller ved at pege på kortet.

AMCS Geocoding-modulet anvendes blandt andet til følgende opgaver:

  • Automatisk geokodning
    Datarens
    Adressesøgning (autoudfyld-funktion ved indtastning af adresse)
    Verificering af positioner

I forbindelse med AMCS Geocoding, kan AMCS-komponenten til afstandsberegning bruges til at beregne afstande målt i tid og kilometer/miles på baggrund af vejnettet og køretøjets egenskaber.

AMCS Geocoding er en integreret del af AMCS’ planlægningssystemer, men modulet kan også bruges som en serviceorienteret komponent til eksterne systemer. Et eksempel på sidstnævnte kunne være geokodning under ordremodtagelse.

Anmod om en demo