Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
iStock-617862870.jpg

Med ruteoptimering kan du opnå 5-25% reduktion i antal af køretøjer og/eller chauffør skift

iStock-584204444 routing.jpg

Med mere end 30 års erfaring anvendes vores løsninger af branchers førende virksomheder.

What-if Simulations

Hvad nu hvis-simuleringer til analyse, simulering og vurdering af strategiske beslutninger om transport

Modulet AMCS Analysis kan anvendes til udvikling af hvad nu hvis-scenarier. Det er nyttigt i forbindelse med analyse, simulering og vurdering af konsekvenserne for mulige ændringer af terminalstruktur og -placeringer, valg af køretøjstyper, opdeling af områder i underområder, ændring af kundebetingelser eller i forbindelse med forhandlinger og tilbud vedrørende transport.

I forbindelse med analyser af distributionsopsætningen på strategisk niveau kræves der svar på spørgsmål som disse: Hvor mange terminaler skal vi have, og hvor skal de placeres? Skal vi outsource distributionen? Hvor mange køretøjer og hvilke køretøjer har vi brug for næste år? Skal vi genoverveje det nuværende kundeserviceniveau/serviceaftalerne for at reducere omkostningerne? Hvilke omkostninger vil vi få i forbindelse med at acceptere eller afgive tilbud til en ny kunde? Og får vi de rigtige priser hos vores nuværende transportør?

AMCS Analysis giver dig det ideelle værktøj til at få svar på alle disse spørgsmål, til vurdering af de langsigtede ressourcebehov og til evaluering af implikationerne af strategiske beslutninger. Modulet kan udarbejde meget avancerede beregninger baseret på en lang række faktorer. Ligeledes giver modulet dig adgang til nøgletal for de forskellige scenarier som hjælp til at vurdere strategiske scenarier og træffe den optimale beslutning.

Med AMCS Analysis er det muligt at:

  • Simulere hvad hvis-scenarier
    Estimere langsigtede ressourcebehov afhængigt af det forventede aktivitetsniveau
    Beregne og definere det ønskede serviceniveau, der leveres til kunderne
    Fremstille nøgletalsrapporter (KPI-rapporter)
    Lave budgetter for fremtidige perioder

AMCS Analysis er en værdifuld del i AMCS’ planlægningssystemer, men AMCS tilbyder også strategiske simuleringer på konsulentbasis.

Anmod om en demo