Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
concrete2.jpg

07 aug 2019

Færdig beton og dens logistiske udfordringer

At forvente det uventede

Jan Tønder

Ruteplanlægning og forretningsoptimering

Færdig beton er et letfordærveligt produkt, hvilket gør det særligt komplekst at levere en høj kvalitet til ens kunder. Du kender sikkert allerede de udfordringer der er, når man producerer og leverer færdig beton, men lad os lige opremse dem alligevel. At danne sig et samlet overblik, kan ind i mellem give et anderledes perspektiv på hvordan man skal håndtere udfordringerne.

At transportere færdig beton kan på nogle måder minde om at gå på line. Hvert eneste skridt i processen skal sidde lige i skabet. Det kan godt være, at du modtager utallige ændringer til en ordre, lige indtil sidste minut, men det er ingen undskyldning. Det forventes stadigvæk, at du leverer til tiden. Er en af dine biler eller mixere gået i stykker? Held og lykke med det, men betonen skal stadig leveres.

Færdig beton har mange krav. Du skal bl.a. sørge for at forholdet mellem vand og cement, luftindholdet og homogenitet forbliver i den korrekte tilstand. Misser du dit stramme tidsvindue for levering pga. uforudsete omstændigheder, så som traffik, vil den færdige beton størkne op til to timer efter batchprocessen, hvilket gør materialet ubrugeligt.

Når transporten ikke går som planlagt og du ikke er forberedt, forsvinder dine marginer. Biler der ikke er i drift, brændstof, og selvfølgelig det beton der ikke leveres til tiden udgør alt sammen en ekstra udgift. Jo større din virksomhed er, jo flere fabrikker du har, jo større mængder af færdig beton der produceres, desto højere driftsomkostninger har du jo så også.

Alt dette lægger et stort pres på din transport- og logistikafdeling, for at de skal levere til tiden. Derfor er det nødvendigt at din transport planlægges ned til det sidste minut og organiseret så den også eksekveres effektivt. Men hvordan lærer man at forvente det uventede i sin planlægning? Det har selvfølgelig ikke altid været muligt. Forsinkelser og ændringer i sidste øjeblik er kernen – og ’at lære at forvente det uventede’ er den største udfordring når det kommer til færdig beton.

Selvom du ikke altid kan planlægge dig ud af udfordringerne, så kan de rigtige værktøjer hjælpe dig med at arbejde agilt og i realtid, med det samme at dine problemer opstår. Det handler om at optimere din flåde af lastbiler og forbedre præcisionen af dine transporter, så du kan levere en god kundeservice, samtidig med at du holder dine driftsomkostninger i bund. Det kommer måske som en overraskelse, men der er rent faktisk en løsning.

Løsningen: branche-specifik software
Der er mange typer af planlægningssoftware tilgengængelige på markedet for distributører, men færdig beton er af en helt anden boldgade. Det du har brug for er en løsning, der er tilpasset din branche – en solid løsning med de rette funktionaliteter og konfigurationer der kan addressere dine krav til planlægning, distribution og eksekvering.

For at arbejde agilt, har du brug for et samlet overblik fra modtagelsen af ordre, til planlægningsfasen, gennem eksekveringen af ruterne, samt opfølgning bagefter, og alt sammen skal foregå i realtid.

Forestil dig dette: Du kan kombinere planlægningen af din distribution med planlægningen på tværs af fabrikkerne. Du har fleksibiliteten til at arbejde med tid slotting, og du behøver ikke tage nogle beslutninger om dine ruter før til aller sidst. Sidts men ikke mindst, så kan du altid rokere rundt i dine planer som du har lyst.

Hvis du havde en ønskeliste, og det har du selvfølgelig, så ville du sikkert også gerne kunne automatisere delingen af dine ordrer mellem dine biler for paralel og sekventiel levering, så dine planlæggere ikke længere skal gøre det manuelt. Derudover vil du sikkert også gerne vide hvornår du har tomme biler på vejene eller byggepladserne. Detaljerede og forudsigende prognoser så du kan beregne din forventede lagerbeholdning er helt sikkert også højt på din ønskeliste. Sidst men ikke mindst ville det da også være fedt, hvis du kunne håndtere alternative kapaciteter og lastetider, samt teste i ’hvad-nu-hvis’ scenarier.

Branche-specfik software kan give dig muligheder, som du slet ikke har overvejet.

Hvilke resultater kan du opnå?
Til at starte med kan du opnå en gennemsnitlig reducering af driftsomkostninger med op til 15%. Det er også helt normalt at hver bil kan nå at levere 20% mere per dag, hvilket betyder en noget højere produktivitet end før. Planlæggere har rapporteret at de bruger 50% mindre tid på at planlægge og omrokere ressourcer end førhen, hvilket giver dem muligheden for at fokusere på andre ting. En anden væsentlig forskel er at brugerne af systemet bruger mellem 30-60% mindre tid på registrering og opfølgning.

Eftersom du forbedrer din evne til at levere inden for stramme deadlines, kan du også godt forvente et forbedret niveau af kundeservice. En anden vigtig faktor, hvilket øger produktiviteten yderligere, er at dine ansatte vil opleve mindre stress i hverdagen, og de er derfor (endnu mere) glade for at gå på arbejde.

Hvad står der bag? Svaret er simpelt: Data
Når du er forbundet til din flåde i realtid har du altid et opdateret overblik, der samtidigt indsamler data, der bliver sendt tilbage til planlæggeren. Denne data er grundlaget for analysen og opfølgningen fremadrettet. Du kan bruge dataen til at fakturere, til at evaluere kundeservice niveauet, til at betale chaufførerne, til at analysere behandlingstiden for ordremodtagelsen, samt til at finjustere din planlægningsmodel og de dertil hørende parametre.

Algoritmernes kraft
Den type løsning vi snakker om bruger algoritmer der er udviklet specifikt til betonbranchen. De er udviklet til at kunne reagere øjeblikkeligt på ny data, så som ordre ændringer. Hvis der sker noget uventet får du det at vide med det samme og akn agere i samme sekund.

Dine planlæggere kan opretholde en kontinuerlig, rettidig strøm af leveringer, imens at ressourcer bliver frigjort. De kan prioritere leveringer i forhold til typen af serviceaftale – alt er muligt, når algoritmerne er af høj kvalitet.

Dit næste træk
AMCS’ ‘best-in-class’ Concrete Planner er udviklet til at kunne integreres med dit ERP system, strømline dine arbejdsgange, samt give dig uovertrufne konkurrencemæssige fordele, alt sammen imens du reducerer dine driftsomkostninger.

Løsningen dækker hele planlægningscyklussen for din distribution, ordremodtagelse, opfølgning og data analyse. Hvis du er klar til at simplificere din komplekse logistik når i distribuerer færdig beton, så er det på tide at du ringer til os.