Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
Mynewsdesk1.jpg

25 feb 2019

Kan man kapitalisere på klodens interesser?

Når vækst og miljøvenlighed går hånd i hånd

Lasse Jiborn - Commercial Director of Intelligent Optimisation

Ruteplanlægning og forretningsoptimering Teknologi

Vil du gerne stå i spidsen for en virksomhed, der bruger og genbruger ressourcer mere effektivt – og samtidig opnår nye vækstmål? Det er der formentlig ikke nogen, der vil svare nej til. Men hvordan er det så lige, at man får klodens humørbarometer til at stige i takt med tallene på bundlinjen?

Vi ved, at vi skal bekymre os på kloden og klimaets vegne, og begreber som cirkulær økonomi forsøger at flette økonomidirektørens og miljøforkæmperens respektive agendaer sammen. Det kan dog virke som et mudret felt, hvor detaljerne, nuancerne – og ikke mindst mulighederne for konkret handling – er svære at få overblik over.

Men faktum er, at omstillingen mod en mere cirkulær økonomi rummer store gevinster for både miljø og økonomi, men der kan være langt fra tanke til handling. Derfor er der behov for mere klarhed og gennemsigtighed i forhold til mulighederne for at optimere et produkt eller en service, hvor den cirkulære økonomi bidrager til øget indtjening såvel som større miljøhensyn. 

Uanset om man er en privat virksomhed, en offentlig instans eller menig borger kan det virke som komplekse og uoverskuelige beslutningsprocesser, der kobler ambitionerne om miljøhensyn med de tilgængelige løsninger på markedet. Et godt sted at starte er derfor vores affald og den ruteplanlægning, det omfatter.

Når skrald er noget skidt

En af de største globale udfordringer er mængden af affald. Vi producerer nemlig alt for meget affald, og mængden af affald verden over vil eksplodere over de kommende år. Ifølge Verdensbanken producerer verdens byer mere end 2 milliarder tons affald hvert år. Tallet forventes at stige til 3,4 milliarder tons inden 2050. 3,4 milliarder tons affald! Et alarmerende tal som for alvor stiller nye krav til balancen mellem køb-og-smid-væk-kulturen på den ene side og et lukket øko-system hvor intet går til spilde på den anden side. Det er i den forbindelse, at cirkulær økonomi bliver en gylden mellemvej, hvor både miljø- og væksthensyn tilgodeses.

Ruteoptimering er et konkret og dokumenteret værktøj med et værdiskabende resultat, der kan tilfredsstille økonomidirektøren såvel som CSR-chefen. Med den rette digitale løsning er det muligt at hjælpe virksomheder med en betydelig besparelse, der samtidig gavner miljøet – og dermed os alle.

Logikken bag bedre logistik

Ved at optimere logistikken kan virksomheder reducere antallet af kilometer, de kører. Der er eksempler på 25%-reduktioner i CO2-udslip såvel som i køretid. Hos AMCS har vi udviklet et unikt ruteoptimeringssystem, der er udstyret med effektive optimeringsalgoritmer, hvor systemet kan matche kravene fra enhver branche – uanset om det drejer sig om distribution, afhentning, indsamling eller en kombination af disse. Færre biler på vejene betyder mindre CO2-udslip, mindre administration, mindre køretid. Win-win-win. Og med intelligente it-løsninger er det alle virksomheder med komponenter inden for transport og logistik, der kan opnå de åbenlyse fordele ved cirkulærøkonomien – og endda med forbedret kundeservice og større leverancepræcision som en positiv sidegevinst.

Cirkulær økonomi i forbindelse med transport og ruteoptimering er altså en bæredygtig økonomisk model, der giver mærkbare effektivitetsfordele samtidig med, at virksomheden performer bedre på CSR-målene. Ved at udnytte vores innovationsevne og digitale færdigheder til at udvikle nye forretningsmodeller, kan vi skabe et resultat, der både er bæredygtigt og bundlinjeorienteret.