Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
cement webinar.jpg

10 jun 2020 11:00

CET

Transportoptimering & distribution af cement

Se webinaret online i dag

Stigende efterspørgsel fra byggeaktiviteter understøtter væksten i cementindustrien, og markedsstørrelsen for cement accelererer i overensstemmelse hermed. Cementdistributører står overfor særligt vanskelige udfordringer, da transportomkostningerne konstant varierer. Omkring 30-35 % af prisen på cement stammer fra distributionsomkostningerne. Tomkørsel og en ufravigelig, ikke-fleksibel planlægningsordning mellem køretøjer, fabrikker og områder får udgifterne til cementdistribution til at stige yderligere. For at beskytte marginer og forblive konkurrencedygtige er det afgørende, at distributørerne sænker disse omkostninger.

Dette webinar dækker også andre væsentlige smertepunkter inden for cementdistribution, der også kan håndteres med intelligent teknologi og digitalisering. Det er en udfordring at håndtere store ordrer på store kontrakter, som kan være ordrer på løs cement og/eller sække. Manuel planlægning kan være ekstremt ressourcekrævende. Du skal sikre ordrerentabilitet for at beskytte dine marginer.

Brug af eksterne vognmænd kan påvirke driftseffektivitet og margin-løft og er derfor en vigtig faktor for cementproducenter. Styringen af og kommunikationen med disse tredjepartspartnere samt sporing af ordrer og udførelse er mildt sagt udfordrende, da det normalt vil involvere særdeles meget papirarbejde til dokumentation. Intelligent software vil kunne løse problemet, styrke din drift og give dine eksterne vognmænd mulighed for at medbringe deres egen enhed.

Alt dette og mere i dette online cement-webinar. Se videoen med vores brancheeksperter, når de forklarer, hvordan intelligent optimeringssoftware kan bruges til at overvinde disse udfordringer, løfte marginer og fremme vækst.