Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk

Webinar On Demand: Nye og større udfordringer ved planlægning af affaldsindsamling

For kommuner, affaldsselskaber og affaldstransportører

Ruteplanlægning og forretningsoptimering Industriel og kommerciel affaldsindsamling (rullecontainere) Kommunal affaldsindsamling

Se webinaret online når du har lyst!

KLIK HER

 

De senere års stigning i genanvendelse af affald betyder også højere krav til sortering, sporing og kvalitetssikring af affaldsfraktionerne.

Det betyder for kommunerne, at der er flere afhentninger med forskellige besøgsfrekvenser hos borgerne. Det stiller større krav til kommunernes optimering og planlægning af indsamlingsruterne.

Udviklingen betyder også, at der på genbrugsstationerne og hos virksomhederne er behov for flere containere og affaldsbeholdere, hvilket igen kræver mere dynamik i forhold til planlægning og styring af tømningerne.

AMCS’ intelligente ruteoptimering har vist sig at hjælpe kommuner, affaldsselskaber og transportører med at reducere tiden brugt på transportplanlægning, eksekvering og opfølgning med 20-50%.

Systemet kan blandt andet:

  • Automatisk planlægge og optimere komplekse indsamlings ruter med mange stop og forskellige fraktioner
  • Forudse hvornår det er optimalt at tømme maxicontainere og nedgravede løsninger
  • Optimere i realtid og holde en tæt kontakt mellem kontoret og chaufføren
  • Automatisk overvåge og følge op på uregelmæssigheder i driften

Den typiske værdi hos vores kunder:

  • 5-25% reduktion i antal kørte kilometer, køretid og CO2-udledning
  • 5-15% reduktion i antallet af køretøjer og / eller chaufførskift
  • 20-50% reduktion i tid brugt til planlægning, gennemførelse og opfølgning
  • Højere kundeservice niveau

Gå ikke glip af chancen for at lære mere om, hvordan I kan opnå højere kvalitet og spare omkostninger på affaldsindsamlingen.

SE WEBINARET ONLINE NU

Spørgsmål

Har du spørgsmål til webinaret eller kan du ikke deltage, men ønsker information om, hvad AMCS kan tilbyde af løsninger, er du velkommen til at kontakte Cecilie Hagelund, på tlf. +45 3163 8724 eller e-mail cecilie.hagelund@amcsgroup.com.

Anmod om en demo