Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
REMA_TRAILER_0103.jpg

Reitan

"Overgangen fra vores gamle manuelle system til AMCS' dynamiske løsning af høj kvalitet har resulteret i utallige fordele, som ikke alle kan gøres op i penge."

519 Volvo forfra (002).JPG

Danish Crown

Alle transporter og leveringer skal være økonomisk mulige, hvilket betyder at maksimere fyldningsforholdet og minimere kilometertal.

justeat-01.JPG

Just Eat

Automatisk ruteplanlægning med AMCS' distributions- og planlægningsløsning hjælper Just Eat med at håndtere travle tidspunkter.

Aalborg Portland

En kraftig forbedring af kapacitetsudnyttelsen

Portland Aalborg Portland er Nordeuropas største cementproducent og verdens største eksportør af hvid cement.

Udfordringen

I starten af 1990’erne havde Aalborg Portland langt over 100 biler i daglig drift og 18 ansatte til at håndtere ordremodtagelsen og planlægningen. Aalborg Portland vurderede, at udgifterne til transport var blevet alt for store, og at en effektivisering var påkrævet.

En effektivisering måtte dog ikke gå ud over servicegraderne. Da cementen leveres efter just-in-timeprincippet, var leveringspræcision og effektiv håndtering af hasteopgaver helt centralt.

Løsningen

Aalborg Portland besluttede sig derfor for at indføre et system til støtte for planlægningen af transporten. Kravene til systemet var, at det kunne nedbringe driftsudgifterne, frigive ressourcer i disponeringen samt højne og stabilisere servicegraderne.

Resultaterne

Forbedret kundeservice ”Når vi modtager en ordre, udregner systemet øjeblikkeligt, hvilket siloanlæg der er billigst at levere fra. Systemet har overblik over tankbilernes positioner og kvalifikationer samt afstande til anlæggene, og vi kan derfor effektivt vælge, hvilken tankvogn der er optimal at tildele opgaven,” fortæller Knud Erik Busk og fortsætter.

Væsentligste fordele ved implementering af systemet:

  • En reduktion i antallet af planlæggere fra 18 til 4.
  • En betydelig reduktion af tomkørsel og opbrydning af lokale regioner.
  • En kraftig forbedring af kapacitetsudnyttelsen.
  • En stor administrativ besparelse gennem integrerede arbejdsgange.
  • Forbedret kundeservice gennem automatisk varsling om forsinkelser og hurtigere afhjælpning.

Hvis du vil vide mere

Download casestudiet og læs om alle de fordele og resultater Aalborg Portland har opnået med implementeringen af AMCS' distributions- og planlægningsløsning.

Anmod om en demo