Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
AES Drone.jpg

100% reduktion af ad hoc-ruter for indsamling af missede skraldespande

AES truck and mini bins

Spektakulær reduktion i omkostninger og forbedret kundeservice

AES helper

Evnen til at håndtere en masse nye kunde med eksisterende køretøjer

AES

Spektakulære omkostningsbesparelser og markant forbedret kundeservice

AES er en af de førende udbydere af renovations- og genbrugsservice i Irland. Virksomhedens indsamlingsruter blev førhen planlagt af chaufførerne, hvilket resulterede i ineffektive ruter, uafhentet affald og utilfredse kunder. AES købte derfor AMCS’ ruteoptimeringsløsning. Nu optimeres transporten ved hjælp af AMCS’ ruteplanlægger, hvilket har medført imponerende besparelser og stærkt forbedret kundeservice.

AES, som servicerer mere end 70.000 husstande og 6.000 erhvervskunder, er stolte af at være Irlands førende affaldsvirksomhed. Virksomheden tager sig af genanvendeligt, organisk og alment affald og sender de cirka 165 vogne ud til gennemsnitligt 400-500 afhentninger pr. rute.

I Irland er amterne ikke ansvarlige for renovationsarbejde, og de irske kunder kan frit skifte udbyder hvis de ikke er tilfredse med servicen. David Sadler, “Det er meget vigtigt for os her hos AES, at vi er i stand til at indfri vores kunders forventninger, og tidligere formåede vi desværre ikke altid at gøre det.”

 

Udfordringen

AES’ transport- og logistikmanager Darren Sadler forklarer, “Tidligere udarbejdede AES praktisk talt aldrig nye stamruter. Ruterne blev ikke skrevet ned, men blev simpelthen planlagt af chaufførerne, baseret på lokalkendskab. Derfor var de ganske ineffektive og meget svære at gennemføre for vikarerne, som ofte glemte nogle affaldsbeholdere. ”

Løsningen

AES besluttede sig for at implementere ruteoptimeringsløsningen fra AMCS og begyndte med stamruter. Darren Sadler forklarer: “Det var absolut nødvendigt at optimere indsamlingsdagene for at opnå de bedste resultater, og da vi lærte af vores fejl, ændrede vi derfor kommunikationsstrategi og forbedrede hermed accepten af indsamlingsændringerne væsentligt. ”

Resultaterne

“Systemet har virkelig forbedret vores rentabilitet og kundeservice”, siger Darren Sadler.

    • En reduktion på cirka 15 % i omkostninger pr. Opsamling. 100 %’s afskaffelse af ad hoc-ruter til indsamling af uafhentet affald (de dyreste ruter)
    • Forbedret kundeservice, da mængden af uafhentet affald er blevet reduceret
  • Mulighed for at optage et stort antal nye kunder med de eksisterende vogne

Hvis du vil vide mere

Download casestudierne og læs mere om alle de fordele og resultater AES har opnået ved at implementere ruteoptimeringsløsningen, mobilløsningen, Enterprise Management og køretøjsteknologi.

Anmod om en demo