Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
REMA_TRAILER_0103.jpg

Reitan

"Overgangen fra vores gamle manuelle system til AMCS' dynamiske løsning af høj kvalitet har resulteret i utallige fordele, som ikke alle kan gøres op i penge."

519 Volvo forfra (002).JPG

Danish Crown

Alle transporter og leveringer skal være økonomisk mulige, hvilket betyder at maksimere fyldningsforholdet og minimere kilometertal.

justeat-01.JPG

Just Eat

Automatisk ruteplanlægning med AMCS' distributions- og planlægningsløsning hjælper Just Eat med at håndtere travle tidspunkter.

Frugt.dk

Øget kundetilfredshed

Frugt.dk er en førende leverandør af pakkede frugtkurve til arbejdspladser over hele Danmark. Førhen planlagde virksomheden ruterne manuelt med blyanter og papirkort, men nu foregår ruteoptimering automatisk i AMCS Route Planner. Dette har ført til øget kundetilfredshed og store besparelser på distributionen samt resulteret i en stærk følelse af sikkerhed, præcision og struktur.

Udfordringen

Logistikchef hos ISS frugt.dk, Niels Christensen, forklarer: ”Tidligere planlagde vi vores ruter manuelt på trykte kort. Men udfordringen ved at have 7.000 kunder fordelt over hele landet og at skulle distribuere 60 % af ordremængden på 120 ruter om mandagen gjorde det svært for os at maksimere vores driftskvalitet og -effektivitet gennem manuel planlægning.”

”En yderligere komplicerende faktor var, at vores ruter kan være meget komprimerede i byområder, hvor hver enkelt rute typisk har omkring 100 stop. Dette, samt de meget snævre tidsvinduer og faste leveringsdage, gjorde det umuligt for os

at skabe effektive distributionsplaner. Da distribution udgør en stor del af vores omkostninger, og idet leverancepræcision er centralt i forhold til kundetilfredsheden, øjnede vi et stort potentiale i at optimere vores ruter med AMCS Route Planner.”

Løsningen

Niels Christensen fortsætter: ”I et forsøg på at imødegå vores chaufførers frygt for forandring måtte vi gøre nogle tiltag. Chaufførernes behov for gentagne stamruter blev respekteret, og de blev tilbudt at se og godkende ruterne i Transvision Route Planner. Det hjalp også, at vores primære distributionsplanlægger er tidligere chauffør, da dette skabte ekstra tillid til ruternes kvalitet.”

”Vi erkendte desuden, at det var vigtigt, at optimerings-processen forløb gradvist, så hele virksomheden kunne være med. Engagement, støtte fra ledelsen og en tro på værdien af et ruteplanlægningssystem var essentielle dele af processen.”

Resultaterne

Niels Christensen tilføjer: ”Vi føler, at AMCS Route Planner har givet os en klar konkurrencemæssig fordel og en meget strømlinet distributionsproces. Vores konkurrenter kan ikke klare tilsvarende distributionsudfordringer lige så effektivt som os.”

Væsentligste fordele ved implementering af systemet:

  • Solide besparelser som følge af færre ruter og lavere antal kørte km.
  • En reduktion på 25-30 % i mængden af administrativt arbejde.
  • Næsten 100 %’s eliminering af klager over forsinket levering.
  • Planlægningstid reduceret fra 14 dage til 3 timer i forbindelse med optimering af stamruter.
  • 100 % kontrol med ruteomkostningerne, hvilket har muliggjort selvfakturering for vogn-mænd og ført til en reduktion i udgifterne pr. rute.
  • Evne til at vurdere rentabiliteten ved nye kunder.

Hvis du vil vide mere

Hvis I vil vide, hvad et avanceret optimeringssystem kan gøre for jeres virksomhed, så besøg vores hjemmeside eller kontakt salg.

Anmod om en demo