Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
returpack.jpg

Med AMCS' løsning er hele vores transportkæde dækket og vi kan planlægge på både et strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Returpack

Bedre transportoverblik og markant forbedret kundeservice

Returpack er Sveriges største pantindsamlingsvirksomhed. De har ansvar for både indsamling, administration og udbetaling af pant til 2.700 butikker fordelt over hele Sverige. De håndterer 1,7 mia. dåser og pantflasker hvert år, og til dette har Returpack ca. 48 vogne på vejene hver dag. De har 65 ansatte og opererer fra én fabrik og 24 terminaler placeret rundt omkring i Sverige. Omsætningen var i 2015 2,5 milliarder svenske kroner.

Udfordringen

Logistikudvikler Joakim Andersson forklarer, ”I mange år har Returpack arbejdet med flere eksterne transportleverandører, der hver især har planlagt og udført deres egne indsamlingsruter, såvel som haft kontakten til Returpacks kunder, butikkerne. Som konsekvens heraf følte vi at vi manglede kontrol med indsamlingsoperationerne og kundekontakten, og mangel på indsigt i ruteplanlægningsprocessen betød at vi ikke kunne beregne transportomkostningerne.

Løsningen

”Med AMCS’ løsning indgår hele planlægningshorisonten, og vi kan planlægge både strategisk, taktisk og operativt. Stamruterne er planlagt i AMCS’ ruteplanlægningssystem og de bliver optimeret på baggrund af gentagne kundebesøg. Stamruterne bliver herefter overført til AMCS’ flådeplanlægningssystem, hvor den operationelle planlægning, såvel som den faktiske udførsel, bliver håndteret. ”

Resultaterne

”Vi oplevede signifikante fordele lige fra begyndelsen.” Med det samme reducerede vi flåden med 2, ud af de oprindelige 48 vogne – en større reduktion forventes inden for det første år. Bedre kundekontakt, -service m.m..

Hvis du vil vide mere

Download casen og læs om alle de fordele og resultater Returpack har opnået med implementeringen af den intelligente optimerings- og mobilløsning.

returpack collection

Anmod om en demo