Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
REMA_TRAILER_0103.jpg

Reitan

"Overgangen fra vores gamle manuelle system til AMCS' dynamiske løsning af høj kvalitet har resulteret i utallige fordele, som ikke alle kan gøres op i penge."

519 Volvo forfra (002).JPG

Danish Crown

Alle transporter og leveringer skal være økonomisk mulige, hvilket betyder at maksimere fyldningsforholdet og minimere kilometertal.

justeat-01.JPG

Just Eat

Automatisk ruteplanlægning med AMCS' distributions- og planlægningsløsning hjælper Just Eat med at håndtere travle tidspunkter.

SPF-Selskabet

Effektiviserings- og kvalitetsproces med kontante resultater

Transportafdelingen hos SPF-Selskabet er specialiseret inden for transport af sundhedsdeklarerede avlsdyr og smågrise. Med et utal af restriktioner på transporten, samt en årlig ordrevolumen på mere end 8 mio. dyr, stilles der store krav til planlægningen. Efter at have implementeret et planlægningssystem fra AMCS har SPF-Selskabet nu gennemført en ambitiøs effektiviserings- og kvalitetsproces med kontante resultater.

Udfordringen

SPF-Selskabet er om nogen udfordret af en kompliceret transportplanlægning. Under planlægningen skal der, foruden de gængse forhold som tidsvinduer, kapacitetsgrænser, adgangskrav og diverse kvalifikationer, tages hensyn til ikke mindre end 23 forskellige sygdomme på de besætninger, der besøges.

”Før en bil starter dagens transport, skal den have været i karantæne i 12 timer, og derudover skal den vaskes og desinficeres efter hver afsluttet transport,” forklarer Henrik Ringskær. ”Alligevel skal den gennem hele driftsdagen overholde en bestemt sygdomsrækkefølge i sine besøg.”

”For at minimere smitte blandt dyrene skal bilen starte dagen med den besætning, der har færrest sygdomme, og derfra fortsætte gradvist til de mere sygdomsramte besætninger. Dette medfører flere kombinationer at holde styr på, hvilket resulterer i et ret komplekst planlægningspuslespil.”

”Med en sådan kompleksitet vurderede vi, at vi kunne få kontant udbytte af at indføre en planlægningsløsning, der effektivt kunne støtte os med automatisk planlægning og præcise konsekvensberegninger.” 

Løsningen

Om transportprocessen fortæller Henrik Ringskær: ”En stor del af vores ordrer udgøres af faste aftaler mellem de store svineproducenter. Med udgangspunkt i disse faste aftaler udarbejder vi først en god grundplan i systemet.”

”Herefter kommer der både op til og under driftsdagen en række hasteopgaver til. Denne løbende ordretilgang skyldes, at producenterne handler smågrise som på et børsmarked.”

”Planlægningssystemet giver os mulighed for at foretage automatisk indsættelse af disse hasteopgaver samt konsekvensberegning af eventuelle manuelle disponeringer. Det betyder, at vi i det hele taget nu formår at håndtere disse hasteopgaver, og at vi derfor i dag kan tilbyde vores kunder bestilling uden en deadline.”

”Planlæggerne har i princippet ansvaret for hver deres region,” fortsætter Henrik Ringskær, ”men med løsningen har vi nu mulighed for at overskue planlægning på tværs af disse. Det indebærer, at vi effektivt kan dele ressourcer mellem regionernes grænseområder.”

”En positiv sidegevinst ved løsningen er, at ledelsen i dag også har mulighed for aktivt at følge med i driftsafviklingen. Det skaber et stærkt overblik over den aktuelle transportøkonomi og -kvalitet. Samtidig kan vi simulere konsekvenserne af at håndtere nye sygdomme eller af at tage imod nye typer af kundeordrer.”

”Uden disse muligheder for taktisk og daglig planlægning i løsningen fra AMCS var vi simpelthen aldrig kommet igennem vores effektiviserings- og kvalitetsproces.”

Resultaterne

Afslutningsvis konstaterer Henrik Ringskær, at ”det var sejt at gå fra manuel til automatisk planlægning, og det har krævet en klar dokumentation af vores processer.”

”Resultatet er dog, at vi i dag har langt færre fejl i vores disponering, og at vi har kunnet effektivisere driften markant.”

Væsentligste fordele ved implementering af systemet:

  • En overordnet reduktion i transport-omkostningerne på 5-7 %.
  • Centralisering af planlægningen med planlægning på tværs af regioner.
  • 80 % automatisk planlægning samt øjeblikkelig konsekvensberegning af manuelle disponeringer.
  • Automatisk varsling, hvis planlæggeren overtræder regler.
  • Ingen glemte eller oversete ordrer, hvilket har forøget transport- og servicekvaliteten generelt.
  • Evnen til at kunne simulere omkostninger ved nye krav i planlægningen.

Hvis du vil vide mere

Hvis I vil vide, hvad et avanceret optimeringssystem kan gøre for jeres virksomhed, så besøg vores hjemmeside eller kontakt salg. Vi vil med glæde hjælpe jer med at finde ud af, hvilke effektiviseringsfordele jeres virksomhed kan opnå med et af AMCS’ systemer.

Anmod om en demo