Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Danmark language:Dansk
Picture2.jpg

Unicon

Unicon har forøget effektiviteten af sin flåde betydeligt med AMCS’ Concrete Planner-løsning.

Unicon er en del af Aalborg Portland Gruppen og et datterselskab af det italienske multinationale Cementir Holding, der har specialiseret sig i produktion og distribution af grå og hvid cement, færdigblandet beton, tilslagsmaterialer og betonprodukter. I årenes løb har Cementir Gruppen udviklet sig til at blive den globale leder inden for produktionen af hvid cement, og Unicon er nu den førende producent af færdigblandet beton i Skandinavien og den eneste cementproducent i Danmark. Virksomheden er repræsenteret i 18 lande på tværs af 5 kontinenter.

Udfordringen

Færdigblandet beton fremstilles ved at blande en række materialer, herunder sten, sand, vand og cement, i overensstemmelse med en specifik opskrift, som afhænger af kundens anvendelse. Unicon driver på tværs af Danmark og Norge cirka 80 betonanlæg, der alle er i stand til producere en bred vifte af betontyper baseret på forskellige opskrifter.

Historisk set var der allokeret et antal lastbiler til hvert anlæg alt afhængigt af den region, hvor anlægget var placeret. Unicon ønskede ultimativt at udviske de geografiske grænser og give lastbilerne mulighed for at operere på tværs af netværket af anlæg. 

Løsningen

AMCS-løsningen giver Unicon mulighed for at styre alle de elementer, der er forbundet med en vellykket levering af færdigblandet beton, i et realtids- og onlinemiljø. Ud over at sikre levering indenfor stramme leveringsvinduer har det nye system kapaciteten til at styre konstant skiftende ordrer som følge af en række faktorer, herunder vejret, forsinkelser i byggeriet eller andre faktorer, som kan påvirke driften på byggepladsen.

Den større fleksibilitet øgede tilgængeligheden af lastbiler og forbedre evnen til at levere indenfor gældende leveringsvinduer. Da beton har en relativt kort holdbarhedsperiode, betyder det ligeledes, at flere leverancer ville nå frem i optimal tilstand og således reducere risikoen for kvalitetsændringer af leverancerne under transporten.

Resultaterne

Unicon har bl.a. opnået en forøgelse af antallet af leverancer pr. lastbil med 20-25% samt en 1-5% stigning i omsætningen som følge af en mere nøjagtig opkrævning af ventetid.

Hans-Christian Wattum, systemkoordinator hos Unicon, udtaler: ”AMCS’ Concrete Planner har støttet os i at udvikle en yderst effektiv og fleksibel leveringsmodel, som i betydelig grad har forøget effektiviteten af vores flåde. Den øgede automatisering af vores systemer og indførelse af mobil teknologi har i væsentlig grad forbedret vores evne til at opfange ekstra omkostninger såsom ventetid og sikre, at disse faktureres på en retfærdig og præcis måde”.

Hvis du vil vide mere

Download casen og læs om alle de fordele og resultater som Unicon har opnået med implementeringen af AMCS' løsning.

Picture6.jpg

Anmod om en demo